NJF 2021!!!
Het Nederlands Jongleerfestival (NJF) is een vierdaags festival dat jaarlijks tijdens het Hemelvaartweekend plaatsvindt. dit jaar valt het NJF in het weekend van 13 mei t/m 16 Mei 2021. Op het NJF komen normaal 250 tot 500 beginnende en gevorderde jongleurs uit Nederland en omstreken samen. De voornaamste discipline is dan ook het jongleren, maar er is ook meer dan genoeg ruimte voor andere circusdisciplines!
Het festival vindt elk jaar op een andere locatie in Nederland plaats. Dit maakt iedere editie van het NJF uniek en onvergetelijk. Helaas kon NJF 2020 geen doorgang vinden. Ook NJF 2021 kan niet op de normale manier plaats vinden! NJF 2021 zal dan ook online plaats vinden, hierbij denken we aan een opennings show, Galashow, games, Renegade, workshops en een zoom die 4 dagen open staat om contact te hebben met andere!

The Dutch Juggling Festival (NJF) is a four-day festival that takes place annually during the Ascension weekend. this year the NJF will be held in the weekend of May 13 to May 16, 2021. Normally 250 to 500 novice and advanced jugglers from the Netherlands and surroundings come together at the NJF. The main discipline is juggling, but there is also more than enough room for other circus disciplines!
The festival takes place every year at a different location in the Netherlands. This makes every edition of the NJF unique and unforgettable. Unfortunately NJF 2020 could not take place. NJF 2021 cannot take place in the normal way either!
NJF 2021 will therefore take place online, here we think of an opening show, Galashow, games, Renegade, workshops and a zoom that is open for 4 days to have contact with others!​  

Programma/Program

Hou tijdens het NJF de pagina met het programma in de gaten. Hier vind je wat, wanneer en hoe laat iets plaats vind. 
Als we iets veranderen in ons planning programma dan wordt de site live bijgewerkt.
Wil je een workshop geven geef aan ons door: wat voor een workshop, welke dag en hoe laat je de workshop wil geven, dan plannen wij het in!
Het NJF vind plaats in Zoom. Er zullen verschillende breakout rooms zijn zoals workshop rooms, hangout rooms, showoff room, jeugd room, renagade/openstage room enz.
Voor de openingsshow hebben we een mooie video van een jeugdcircus.
Als jeugdcircussen mooie video's hebben stuur ze naar ons op, dan plannen we vrijdag avond extra een show.
 
Keep an eye on the program page during the NJF.
Here you will find what, when and at what time something takes place.
If we change something in our planning program, the site will be updated live.
If you want to give a workshop, let us know: what kind of workshop, which day and what time you want to give the workshop, and we will schedule it!
The NJF takes place in Zoom. There will be different breakout rooms such as workshop rooms, hangout rooms, showoff room, 
youth room, renegade/openstage room etc.
For the opening show we have a nice video of a youth circus.
If youth circuses have nice videos, send them to us, then we plan an extra show on Friday evening.  

Programma/program

Gala show
Alle artiesten voor de Galashow zijn geboekt! 7 video acts en 1 live act.
Het is een show waarin jongleren de boventoon voert. maar ook ander circus diciplines zullen aanwezig zijn.
We vragen een kleine bijdrage van minimaal €5 om de show te bekijken. De opbrengst van de gala show kaartverkoop zal geheel naar de artiesten gaan. Mocht je iets meer kwijt kunnen dan is het ook mogelijk om meer dan €5 te betalen voor een ticket! Dit extra geld wordt gebruikt om de onkosten te dekken. Het meerendeel wat overblijft gaat ook naar de artiesten. Als je een ticket koopt dan zul je op zaterdag 15 mei rond 18:00u de livestream link via email ontvangen.
 
All artists for the Galashow are booked! 7 video acts and 1 live act.
It is a show where juggling predominates. but also other circus disciplines will be present.
We kindly ask a small ticket price of €5 to watch the show. The revenue of the gala show ticket sales will be fully donated to the artists. If you can, it’s possible to donate more dan €5 for a ticket. This extra money will be used to cover expenses. What is left will also go to the artists. If you bought a ticket, you will get a livestream link via email on Saturday 15 May around 06:00pm. 

Gala show tickets

Georganiseerd door jongleurs voor jongleurs. Organized by jugglers for jugglers

TEAM

Diane van Oosterhout
Eric van Oosterhout